Hukuk Büromuz tarafından verilen hukuki danışmanlık ve vekillik hizmetleri, yerli ve yabancı tüm müvekkillere genel çerçeve ve başlıklar halinde;
 • Faaliyet gösterilen alanlarda talep edilecek görüşlerin/mütalaaların hazırlanması,
 • Akdedilecek sözleşmelerin hazırlanması veya sözleşme akdedecek üçüncü kişiler tarafından hazırlanan sözleşmelerin, dokümanların incelenmesi, görüş sunulması,
 • Geliştirilmesi düşünülen yeni projelerin hukuki alt yapısı ve uygulanması hakkında görüş ve yardım sağlanması, gerekli dokümantasyonun hazırlanması, talep edildiğinde Resmi Kurumlara yapılacak başvuru ve alınacak izinlerin hazırlanması, koordine edilmesi ve görüşmelere icabet edilmesi,
 • Talep edildiği takdirde müşteriler ile gerçekleştirilecek iş görüşme ve toplantılarına katılarak danışmanlık hizmeti verilmesi, şirket faaliyetlerinin her aşamada denetlenmesi, yapılandırılması,
 • Şirket hak ve alacakları ile borçlarının her aşamada denetlenmesi, talep ve tahsili, yapılandırılması,
 • Vergi ve idare hukukundan kaynaklanan problemlerin çözümü zımnında vergi daireleri, vergi mahkemeleri, resmi daireler ve benzerleri ile uzlaşmalara gidilmesi, borç ve alacakların yapılandırılması, sorunların her aşamada denetlenmesi ve giderilmesi,
 • Ticari, fikri, hukuki, vergi, idari v.s uyuşmazlıkların çözümü zımnında uzlaşma, arabuluculuk, adli ve idari yargıda dava/icra ikame ve takip işlemleri,
 • Müzik, sahne, sinema ve benzeri sanat alanlarında telif haklarına ve organizasyonlara ilişkin danışmanlık verilmesi,
 • İç denetim, dış denetim, kalite danışmanlığı, kalite güvence sorumluluğu, resmi arabuluculuk hizmetleri,
 • Markalaşma, reklam, prodüksiyon, PR ve benzerleri ile film/dizi film/program üretim, proje ve danışmanlığı hizmetleri,
 • Reklam/film/dizi/belgesel ve benzerlerinin fikri, mali v.s yayın, gösterim, dağıtım v.s haklarına ilişkin danışmanlık verilmesi, anlaşmaların temini,
 • Yeni projelerin üretimi ve geliştirilmesi ve bu konuda teknik ve fiili destek sağlanması,
 • Yatırım alanları araştırma, geliştirme ve çerçeve projelerinin hazırlanması, danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
 • Proje yönetimi, Müşteri ilişkileri yönetimi, Kalite yönetimi,hizmetlerinin verilmesi şeklinde özetlenebilir.

Hukuk Büromuzun temel anlayışı olan gizlilik prensibi ve müvekkil/müşteri mahremiyeti ilkeleri gereği Danışman/Hukuk Müşaviri/Avukat/Çözüm Ortağı hizmeti verilen müvekkillerin/müşterilerin listesi sunulmamıştır.
Copyright © 2019 eslemhukuk.com. Tüm Hakları Saklıdır.
Adres : Cevizli Mah. Tansel Cad. No:12-18 Bulut Plaza D:27 Maltepe/İstanbul
Telefon : 0(507) 707 04 13
E-Mail : eslemhukuk@hotmail.com
Created By