Türkiye’de Boşanma – Tanıma ve Tenfiz Davası

Yurt dışı boşanma kararının Türkiye’de tanıma ve tenfizi  için 2017 ilk yarısında, yeni kanun düzenlemesi yapılmıştı. Tenfiz davası yeni kanunla, boşanan eşlerin ikisi de konsolosluğa veya nüfusa birlikte başvururlarsa dava açmadan Türkiye’de nüfusta bekar olarak işleneceklerdi. Yurt dışında boşanmış olan kişiler uzun süre konsoloslukların yabancı mahkeme kararlarını tanıma işlemleri yapmalarını beklediler. Nihayet gerekli düzenlemeler yapıldı ve artık taraflar (boşanan eşlerin her ikisi de) konsolosluklara boşanmak için gerekli belgelerle başvuru yaparlarsa yabancı boşanma kararının Türkiye’de tanınması işlemlerini yaptırabiliyorlar. Kısaca eski eşiniz de konsolosluğa giderse artık dava açmanıza gerek yok.

ESKİ EŞİNİZ KONSOLOSLUĞA GELMEZ, BAŞVURU YAPMAZ İSE

Ancak sadece eski eşinizle birlikte veya aynı dönem içinde konsolosluğa başvuru yapılırsa dava açmadan Türkiye’de yabancı boşanma kararınızın tanınması işlemini yapabiliyorsunuz.

Eski eşiniz bu duruma karşı çıkıyorsa veya konsoloslukta boşanma için başvuru yapmıyorsa tek çareniz Türkiye’de yetkili Aile Mahkemesi’nde, yabancı boşanma kararının tanınması için dava açmanız gerekiyor. 

TANIMA DAVASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Yabancı Mahkeme boşanma kararı aslı
  • Kararın Kesinleşme şerhi (Rechtskraftsvermerk)
  • Apostille şerhi (bu şerh Almanya’da Landgericht’den alınmaktadır, diğer ülkelerde farklılık göstermektedir.
  • Karar + Kesinleşme Şerhi + Apostille bunların tamamı Yurt dışında Konsolosluk tasdikli yeminli tercümesi veya Türkiye’de Noter tasdikli yeminli tercümesi

Yukarıda yazan bu belgelerle davanızı açabilirsiniz. Ancak davalı yurt dışındaysa yurt dışı tebligat yapılması gerekmektedir. Bu sebeple her tebligat için Mal Müdürlüğü’ne yurt dışı tebligat harcı yatırılmalıdır. Ayrıca Tebligat Kanunu 25. maddesine göre yapılan tebligatlarda 184 Form düzenlenmesi ve Türkiye’deki Mahkemenin bütün evraklarının tercüme edilmesi gerekmektedir. Yurt dışı tebligatlar ve evrakların karışıklığı nedeniyle tanıma davaları çok sefer yıllarca sürmekte ve bir çok seferde bu davadan sonuç alınamamaktadır. Bu sebeple tanıma davasının bu konuda tecrübeli bir avukatla takip edilmesi önemlidir. 

Bir Cevap Yazın

×