Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2021

Evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında 561 bin 710 oldu

Evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında 488 bin 335 iken 2021 yılında 561 bin 710 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2021 yılında binde 6,68 olarak gerçekleşti.

Evlenme sayısı ve kaba evlenme hızı, 2001-2021

Bu tabloda pandemi nedeniyle kısıtlamaların artmasıyla insanların evliliklerini erteledikleri ve 2020 yılında bu sebeplerle evlilik rakamlarının düştüğü gözlenmektedir.

Boşanan çiftlerin sayısı 2021 yılında 174 bin 85 oldu

Boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında 136 bin 570 iken 2021 yılında 174 bin 85 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2021 yılında binde 2,07 olarak gerçekleşti.

Boşanma sayısı ve kaba boşanma hızı, 2001-2021

Yine darbe girişimi sonrası hakimlerin görevden alınıp adliyelerin işlemez olduğu 2016 ve 2017 yıllarında ve pandeminin etkisiyle adliyelerin uzunca bir süre kapalı olmasından kaynaklı 2020 yılında bir düşüş gözlenmekte, ancak 20 yıllık süreçte boşanma hızında sürekli bir artış yaşanmaktadır.

Ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2021 yılında erkeklerde 28,1 iken kadınlarda 25,4 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,7 yaş olarak gerçekleşti. Kadınların iş hayatına adapte olması, toplumsal baskının azalması, ekonomik vb sebeplerle evlenme yaşı gittikçe arttı.

Cinsiyete göre ortalama ilk evlenme yaşı, 2001-2021

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 8,27 ile Kilis oldu

Kaba evlenme hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,27 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,06 ile Şanlıurfa, binde 7,99 ile Adıyaman izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,86 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,11 ile Tunceli, binde 5,22 ile Bayburt izledi.

Kaba evlenme hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2021

Aylara göre evlenme sayılarında önemli farklılıklar görüldü

Evlenme sayısı aylara göre incelendiğinde, 2021 yılında Ocak ve Şubat ayları hariç diğer aylarda bir önceki yılın aynı aylarına göre artış görüldü. Evlenme sayısında Nisan ve Mayıs aylarında hem pandemiye bağlı tam kapanma hem de Ramazan ayının etkisiyle bir azalma görülürken Haziran ayında önemli bir artış görüldü. Evlenme sayısı 2021 yılı Mayıs ayında 21 bin 676 iken 3,5 kat artarak Haziran ayında 75 bin 137 oldu.

Aylara göre evlenme sayısı, 2019-2021

Yabancı damatların sayısı 4 bin 976 iken yabancı gelinlerin sayısı 23 bin 687 oldu

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2021 yılında 4 bin 976 olup toplam damatların %0,9’unu oluştururken yabancı gelinlerin sayısı 23 bin 687 olup toplam gelinlerin %4,2’sini oluşturdu.

Uyruklarına göre yabancı damatların oranı, 2021                        Uyruklarına göre yabancı gelinlerin oranı, 2021

Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde %25,2 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları %20,7 ile Suriyeli damatlar ve %5,5 ile Avusturyalı damatlar izledi.

Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde %14,6 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri %10,1 ile Azerbaycanlı gelinler ve %9,8 ile Özbek gelinler izledi.

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 3,04 ile İzmir oldu

Kaba boşanma hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,04 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,01 ile Antalya, binde 2,93 ile Uşak izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,38 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 0,40 ile Hakkari, binde 0,46 ile Siirt ve Muş izledi.

Verilerden ve karşılaştığım boşanma davalarından gördüğüm üzere doğu illerinde akraba evliliği en sık görülmekte ve boşanma hala namus meselesi olarak hissedilmektedir.

Kaba boşanma hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2021

Aylara göre boşanma sayılarında önemli farklılıklar görüldü

Boşanma sayısı aylara göre incelendiğinde, adli tatil nedeniyle Ağustos ayında önemli bir azalma görüldü. Boşanma sayısı, 2021 yılının Ağustos ayında 3 bin 779 iken adli tatil sonrası Eylül ayında 5,8 kat artarak 21 bin 955 oldu.

Aylara göre boşanma sayısı, 2019-2021

Boşanmaların %33,6’sı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2021 yılında gerçekleşen boşanmaların %33,6’sı evliliğin ilk 5 yılı, %20,9’u ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Evlilik süresine göre boşanmaların oranı, 2021

Son bir yıl içindeki boşanma olaylarından 165 bin 937 çocuk etkilendi

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2021 yılında 174 bin 85 çift boşanırken 165 bin 937 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2021 yılında %76,1’i anneye, %23,9’u babaya verildi.

Velayetini aldığı çocuk sayısına göre boşanan kişi sayısı (2010-2021)

Velayetini aldığı çocuk sayısına göre boşanan kişiler incelendiğinde, çocuğu olup boşananların %60’a yakınının tek çocuklu olduğunu, çocuk sayısı arttıkça boşanma sayısının düştüğünü görmekteyiz. Ancak 10 yıllık değişim incelendiğinde çocuk sayısı arttıkça azalan boşanma oranlarının ters yönde hareket ettiği ve çok çocuklu ailelerin de boşanma oranlarının arttığı görülmektedir.

Bir Cevap Yazın

×