Özel Yetkili Vekaletname ile Genel Yetki Gereken Konuda Dava Açılamayacağı

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi         2017/32071 E.  ,  2020/9536 K. Y A R G I T A Y K A R A R ISöz konusu dosyanın incelenmesinde;1-Vekil ile takip edilen davalarda vekaletnamenin ibrazını düzenleyen 6100 sayılı HMK’nun 76., vekaletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması halini düzenleyen HMK’nun 77. ve dava şartlarını düzenleyen HMK’nun 114/f maddeleri uyarınca“Özel Yetkili Vekaletname ile Genel Yetki Gereken Konuda Dava Açılamayacağı” yazısının devamını oku

×